Om rasen
URSPRUNGSLAND/HEMLAND
Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vakt- och sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION
Grupp 2, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL
Ursprungligen använde man schnauzern i södra Tyskland som stallhund för att den trivdes särskilt väl med hästar. Den var en ivrig och snabb råttfångare, vilket i folkmun gav den namnet "Rattler", råtthund. När pinscher-schnauzerklubben bildades 1895 blev rasen införd som strävhårig pinscher.

HELHETSINTRYCK
Schnauzern skall vara strävhårig. medelstor och kraftig, snarare kompakt än smäcker.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN
Schnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden.
Huvudets hela längd (frän nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Typiska karaktärsdrag för schnauzern är ett livligt temperament parat med ett eftertänksamt lugn. Betecknande är dess godmodiga karaktär, lekfullhet och omtalade trofasthet mot sin ägare. Rasen är mycket barnkär, omutlig och vaksam utan att vara skällig. Dess högt utvecklade sinnesorgan, klokhet, läraktighet, oräddhet, uthållighet och motståndskraft mot sjukdomar och väder och vind ger mellanschnauzern alla förutsättningar att vara en utmärkt familje-, vakt-, och sällskapshund som även besitter bruksegenskaperna.

STORLEK/VIKT
Mankhöjd för hanhundar och tikar: 45-50 cm
Vikt för hanhundar och tikar: 14-20 kg

TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. 

NOTA BENE
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
 

 

 

 
Uppdaterat 2009-04-05