Extremiter
Framställ
Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka. 

Skulderblad
Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca 50 grader. 

Överarm
Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen. 

Armbåge
Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåtvridna. 

Underarm
Underarmarna skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och väl musklade. 

Handlov
Handlovarna skall vara kraftiga. stadiga och bara lätt avvika från underarmslinjerna. 

Mellanhand
Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och något fjädrande. 

Framtassar
Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda. 

Bakställ
Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda. 

Lår
Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur. 

Knäled
Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna. 

Underben
Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor. 

Has
Hasorna skall vara utpräglat vinklade,. kraftiga och stabila samt varken vara inåt- eller utåtriktade.

Mellanfot
Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda. 

Baktassar
Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta. 

Rörelser
Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta. 

Hud
Huden skall ligga stram på hela kroppen. 

 

 

 
Uppdaterat 2009-02-26